English
Māori

Ko koe, ko tētahi atu rānei e mōhio nei koe e noho piri ana i roto i te hononga haumate?

He aha hei mahi māu mēnā he mōrearea whawhati tata kei mua i tō aroaro

Mēnā ia kei te toi o te pari koe e tū ana, ko tō haumarutanga te mea nui kē. Waea tonuhia atu ki te Pirihimana, ki tētahi kē atu rānei e whakapono ana ka tautokona koe kia noho haumaru tonu.

Patopatohia 111 ka tono ai ki te Pirihimana E mea ana ko tēhea reo e kōrero ai koe mā te whakamahi i te ingoa Pākehā e tautoko i a ia ki te tautoko anō i a koe.

Mēnā rā kāore koe e noho haumaru ana, pāwhirihia 55. Whakarongo mai ki ngā tohutohu. Ina tūhono ana, ka pātai te tangata i ngā tōmomo pātai āe, kāo rānei, ā, ka tonoa koe kia pāwhiri ki ngā pātene o tō waea ki te whakautu.

Waea atu ki tētahi atu e whakapono ana koe ka tautokona koe kia noho haumaru tonu.

Waeahia atu ki te Waea Kōrero Taikaha ki 0800 456 450 ki konei he kaikōrero ngaio ka whakatakoto kōrero ārahi, āwhina hoki māu, ā, kia whiri ai koe he aha hei mahi māu, tae rā anō ki ngā ringa tautoko i tō takiwā. He hononga hoki kei tēnei waea ki ētahi kaiwhakawhiti reo.

Te āhua o te taikaha whānau, ā-karu, ā-wairua

Ehara i te mea ko tēnei ngāngara, a te taikaha whānau hea mea patu mā te ringa anake. Koia anō hoki ōna mata kino, he patu wairua, he patu ngākau, he kōrero whakaiti, he rāweke me te taikaha anō mō te taha pūtea.

He rite te whakaarohia e te hunga pārurenga ngā whakaaro pēnei, “Ehara i te mea he mahi e rite nei te auau, e aroha tonu ana ia ki ahau,” “Ānō e nanakiahia ana aku whakaaro e ia ki a au – kua rangirua tonu ahau”, “He mahi noa tēnei a te tokorua kua mārenahia’ “Ko taku tāne ia, ā, he mana tōna ki te mahi pēnei mai” “E wehi ana au he aha tāna ina wehe ai au” “Tēnā pea rānei nōku anō te hē”.

Kia mōhio mai koe, ehara i a koe te hē – ehara i te mea nāu anō i kimi kia pāmamae koe i tētahi ake, ā, nōu te tikanga kia rongo koe i te rongomau, kia noho haumaru iho koe.

Ngā Ture e pā ana ki te Taikaha Whānau i Aotearoa

I Aotearoa nei, he hara te taikaha whānau, ā, i raro i te ture kāore e whakaae ana kia patu, kia whakaiti, kia rāweke, kia nanakiahia kinohia ngā whakaaro o tētahi atu tangata. Tae rā anō ki ngā tamariki e wheako ana, e kite ana, e rongo taringa ana rānei ki ēnei tū taikaha.

Ahakoa, kotahi kau anake te mahi taikaha, e rahi atu ana rānei e ahuahuhia ana he whanonga mahi e rite nei te puta (ahakoa, te katoa o ēnei mahi taikaha, ētahi kau rānei o ēnei mahi taikaha e whakaaro ana he take kore, he hira kore rānei).

He momo taikaha pea mā te ringa pēhi, mā te ringa kino rānei, ā, he ūtonga te otinga, ka tipu nei haere ake nei.

Ko te momo taikaha ā-tāpākūhā anō hoki he hara taikaha i Aotearoa nei, ā, āpiti atu ana  ki te momo taikaha e tukua ana, e riro mai ana rānei e hāngai ana ki te mārenatanga, ki te tono mārena rānei.

 

Mōhio ana mātau he āhuatanga toimaha, whakamataku hoki otiia, he tautoko hai toro māu. Torohia atu kia tautokona koe, ka uia ai rānei mō ētahi pārongo kōrero ake.

Ki hea whiwhi tautoko ai

Te Waea Kōrero Taikaha Whānau - 0800 456 450 24/7 ka whai hononga ki te hunga kōrero ngaio ka whakatakoto kōrero ārahi, āwhina hoki māu, ā, kia whiri ai koe he aha hei mahi māu, tae rā anō ki ngā ringa tautoko i tō takiwā. He hononga hoki kei tēnei waea ki ētahi kaiwhakawhiti reo.

 

Shine – 0508 744 633 24/7 He kōrero matatapu mō te hunga e wheako ana i tēnei mea te taikaha whānau, te whakamanioro, kua āwangawanga atu rānei mō tētahi atu, ko ētahi atu rānei e mahi ana i te taikaha e hiahia ana kia panoni. He tūhono anō a rātau mahi i a koe ki ngā ratonga tautoko mēnā rā e hiahia ana koe.

 

Shakti – 0800 SHAKTI (0800 742 584) 24/7 he waea tautoko kei ngā reo maha mā te wahine e raru ana, e hiahia nuitia ana rānei ki ngā kōrero, mā ētahi ake rānei e mōhio ana ki t/ētahi e wheako ana i te taikaha whanau ka hiahia tautoko ai.