English
Māori

آیا شما، یا فردی آشنا با شما، در یک رابطهٔ ناسالم است؟

اگر در معرض خطر فوری هستید چه باید بکنید

اگر جان شما در خطر است، ایمنی شما مهمترین مسئله است. با پلیس یا به فردی که اعتماد دارید برای حفظ امنیت‌تان به شما کمک می‌کند تماس بگیرید.

با ۱۱۱ تماس بگیرید و پلیس را بخواهید گفتن نام انگلیسی زبانی را که صحبت می‌کنید به جواب دهنده، به وی امکان می‌دهد که به شما کمک کند.

اگر نمی‌توانید در امنیت صحبت کنید، ۵۵ را شماره‌گیری نمایید. به دستورالعمل‌ها گوش دهید. پس از وصل شدن، فرد جواب دهنده یک سری سؤالات بله یا خیر می‌پرسد و از شما خواسته می‌شود تا برای پاسخ دادن دکمه‌ها را روی تلفن خود بزنید.

با فردی که اعتماد دارید برای حفظ امنیت‌تان به شما کمک می‌کند تماس بگیرید.

با خط اطلاع‌رسانی خشونت خانوادگی با تلفن ۴۵۰ ۴۵۶ ۰۸۰۰ تماس بگیرید، این محلیست که متخصصان آموزش دیده اطلاعات و پشتیبانی ارائه می‌دهند، بنابراین می‌توانید انتخاب کنید که چه کاری انجام دهید، از جمله گرفتن کمک در منطقهٔ خودتان. این خط تلفن تا حدی به مترجمین دسترسی دارد.

ظاهر/حس خشونت خانوادگی به چه شکل است

خشونت خانوادگی فقط جنبهٔ فیزیکی ندارد. این نوع خشونت همچنین شامل سوء استفادهٔ عاطفی، زبانی، روانی، جنسی و مالی می‌شود.

معمولاً افرادی که از آنها در روابط سوء استفاده می‌شود به موارد زیر فکر می‌کنند:

·       "این مورد همیشه اتفاق نمی‌افتد، او هنوز مرا دوست دارد"

·       "احساس می‌کنم آنها با ذهن من بازی می‌کنند من خیلی گیج شده‌ام"

·       "وقتی ازدواج می‌کنید این پیش‌آمد طبیعی است"

·       "او شوهر من است بنابراین حق دارد"

·       "من از اتفاقی که ممکن است در اثر خروج من از این رابطه بیافتد می‌ترسم" یا

·       "شاید تقصیر من است"

شما مقصر نیستید شما باعث نشدید که کسی به شما صدمه بزند، و شما سزاوار این هستید که احساس امنیت کنید و ایمن باشید.

قوانین مربوط به خشونت خانوادگی در نیوزیلند.

در نیوزیلند خشونت خانوادگی جرم محسوب می‌شود و سوء استفاده هر کس از شخص دیگری به صورت فیزیکی، زبانی، جنسی یا روانی غیر قانونی است. این مهم شامل کودکانی می‌شود که این نوع سوءاستفاده را مشاهده کرده،‌ تجربه کرده یا می‌شنوند.

این سوءاستفاده می‌تواند شامل یک عمل واحد یا تعدادی از اعمال باشد که بخشی از یک الگوی رفتاری را تشکیل می‌دهند (حتی اگر همه یا هر کدام از این اعمال، وقتی به صورت جداگانه دیده می‌شوند، جزئی یا پیش پا افتاده به نظر برسند).

این خشونت ممکن است قهرآمیز یا کنترل‌کننده باشد و/یا باعث آسیب‌دیدگی انباشتی فرد شود.

خشونت مربوط به مهریه نیز در نیوزیلند جرم محسوب می‌شود و شامل خشونت‌هایی می‌شود که مربوط به آنچه به عنوان بخشی از ازدواج یا پیشنهاد ازدواج داده یا گرفته شده است.

ما درک می‌کنیم که این یک وضعیت استرس‌زا و ترسناک است، اما برای شما حمایت وجود دارد. برای دریافت کمک یا درخواست اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

از کجا می‌توان کمک گرفت

تلفن مربوط به اطلاع‌رسانی خشونت خانوادگی - ۴۵۰ ۴۵۶ ۰۸۰۰ دسترسی ۲۴ ساعته به متخصصان آموزش دیده که اطلاعات و پشتیبانی ارائه می‌دهند. بنابراین می‌توانید گام بعدی خود را انتخاب کرده که از جمله آن می‌توان به گرفتن کمک در منطقه خود اشاره کرد. این خط تلفن تا حدی به مترجمین دسترسی دارد.

NCIWR - ۰۸۰۰ REFUGEE (۸۴۳ ۷۳۳ ۰۸۰۰) کمک به زنان و کودکانی که از خشونت خانوادگی رنج می برند، از جمله حمایت و اسکان به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته.

Shine - ۶۳۳ ۷۴۴ ۰۵۰۸ کمک محرمانه به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته برای افرادی که در معرض خشونت یا سوء استفادهٔ خانوادگی قرار دارند، یا نگران شخص دیگری هستند، و افرادی که از سوءاستفاده کننده هستند و می‌خواهند تغییری ایجاد کنند. آنها همچنین می‌توانند در صورت نیاز شما، را به سایر خدمات پشتیبانی وصل کنند.

Shakti - ۰۸۰۰ SHAKTI (۵۸۴ ۷۴۲ ۰۸۰۰ ) خط راهنمای چند زبانهٔ فعال به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته برای زنان در بحران یا نیاز به اطلاعات فوری یا برای کسانی که می‌دانند کسی در حال تجربه خشونت خانوادگی است و به کمک نیاز دارد.

ھل أنت أو أي شخص تعرفھ داخل علاقة غیر صحیة؟

Family violence information translated into فارسی